Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w maju 2021 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania wynikające z COVID-19:

A.Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 3 kontrole, w wyniku czego skontrolowano ok. 300 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji

B. Kontrola stosowania się do zaleceń i patrol COVID-19 – wykonano 3 kontrole

Działania prewencyjne:

A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – wykonano 32 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 167 kontroli
C. Patrol pieszy / pieszo-rowerowy – zrealizowano 59 patroli
D. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 42 kontrole
E. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 77 kontroli

F. Patrol szkolny – wykonano 42 patrole

G. Asysta z pracownikami Policji, MOPS i Urzędu Miasta – wykonano 32 asysty
Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 39 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 109 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 43 interwencje
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 19 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 69 różnego rodzaju działań na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 20
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 51
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 27

103 total views, 1 views today