Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w czerwcu 2021 r.

Radiowóz

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień i patrol COVID-19 – wykonano 4 kontrole

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – wykonano 20 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 173 kontrole
C. Patrol pieszy / pieszo – rowerowy – zrealizowano 25 patroli
D. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 16 kontroli
E. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 45 kontroli

F. Patrol szkolny – wykonano 28 patroli

G. Asysta z pracownikami MOPS i Urzędu Miasta – wykonano 2 asysty

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 42 interwencje
B. Interwencje drogowe – podjęto 54 interwencje
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 47 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 15 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 73 różnego rodzaju działań na terenie miasta.

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 14
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 52
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 18

95 total views, 2 views today