Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lipcu 2021 r.

zdjęcie przedstawia strażnika miejskiego

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień i patrol COVID-19 – wykonano 9 kontroli

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – wykonano 25 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 126 kontroli
C. Patrol pieszy / pieszo – rowerowy – zrealizowano 32 patrole
D. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 23 kontrole
E. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 100 kontroli

F. Asysta z pracownikami Policji i Urzędu Miasta – wykonano 13 asyst
Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 34 interwencje
B. Interwencje drogowe – podjęto 70 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 55 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 23 interwencje

Zadania pozostałe:
– wykonano 67 różnego rodzaju działań na terenie miasta.

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 8
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 52
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 14

69 total views, 1 views today