Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w sierpniu 2021 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola spokoju w rejonie punktu szczepień i patrol COVID-19 – wykonano 4 kontroli

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji / patrol pieszy / pieszo – rowerowy – wykonano 57 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 67 kontroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 79 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 81 kontroli           E. Asysta z pracownikami Policji i Urzędu Miasta – wykonano 7 asyst

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 28 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 66 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 50 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 19 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 94 różnego rodzaju działania na terenie miasta.

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 9
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 52
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 18

53 total views, 1 views today