SPALANIE SUSZU OGRODOWEGO I GAŁĘZI

spalanie Straż Miejska Miasta Luboń przypomina, że zgodnie z §16 p. 2 Uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Luboń dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych oraz dopuszcza się spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami w terminach od marca do kwietnia a także od października do listopada, jeśli czynność ta nie narusza przepisów odrębnych i nie jest uciążliwa dla sąsiadujących nieruchomości. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż spalanie nieczystości stałych jest zabronione i podlega karze do 500 zł.

2,397 total views, 1 views today