KANALIZACJA SANITARNA

3MegaCam Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości między innymi poprzez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Regulaminu, przy sieci istniejącej lub przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowowybudowane

1,569 total views, 1 views today