BEZDOMNI

bezdomny Straż Miejska Miasta Luboń sytuację ludzi bezdomnych monituje przez cały rok. Oczywiście w okresie jesienno – zimowym, gdy temperatura powietrza spada poniżej Oº C kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych są wykonywane częściej, kilka razy dziennie. Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu dokonując wymiany informacji, oraz koordynacji patroli w tym zakresie. Również w ramach wspólnie wystawionych patroli mieszanych, zarówno w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowych w ramach zadań bieżących funkcjonariusze dokonują kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych. Każdorazowo informujemy je o możliwościach uzyskania pomocy, a więc przedstawiamy adresy miejsc schronienia, wydawania ciepłych, bezpłatnych posiłków, wsparcia dla osób uzależnionych, czy możliwości przewozu do noclegowni. Jesteśmy też w kontakcie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu, przekazując im na bieżąco zebrane informacje o osobach bezdomnych. Niestety, często z ust tych osób słyszymy odpowiedź, iż nie potrzebują żadnej pomocy, wręcz nie życzą sobie nachodzenia ich. Oświadczają, że ich wybór jest świadomy i gdy będą potrzebować pomocy poproszą o nią. Taka postawa jednak nie zniechęca nas do dalszych działań mających na celu przekonanie osób bezdomnych do przyjęcia pomocy.

1,370 total views, 1 views today