ZAKAZ PALENIA

zakaz-palenia W myśl Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 Straż Miejska Miasta Luboń przypomina gdzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu:

1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

3) na terenie uczelni,

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,

5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,

6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,

8) na przystankach komunikacji publicznej,

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Właściciele lub zarządzający obiektem oraz środkami transportu zbiorowego są zobowiązani do umieszczenia informacji o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

Palenie jest dopuszczalne, o ile właściciel lub zarządzający obiektem wyznaczy palarnię w domach pomocy społecznej, w hotelach, w obiektach służących podróżnym, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy w lokalach gastronomicznych.

W lokalach gastronomiczno – rozrywkowych z co najmniej dwoma pomieszczeniami, jedna sala może być przeznaczona dla osób palących pod warunkiem, że jest zamykana i wyposażona w wentylację.

Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem może skutkować mandatem karnym w wysokości 20 – 500 zł.

stop

2,039 total views, 1 views today