PIES W TWOIM DOMU

Obraz 003 Wielu mieszkańców Lubonia posiada w swoim domu sympatycznego czworonoga. Warto pamiętać, iż posiadanie psa niesie za sobą wiele obowiązków. Należy:

  1. Zaopatrzyć psa w obroże oraz znaczek rejestracyjny – znaczki wydaje Urząd Miasta Luboń, Pl. Edmunda Bojanowskiego 2.

  2. W wypadku posiadania psa rasy uznanej za niebezpieczną, należy uzyskać zgodę na jego posiadanie w Urzędzie Miasta Luboń.

  3. Poddać psa w wieku powyżej dwóch miesięcy obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

  4. Zawiadomić lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną.

  5. Odosobnić psa podejrzanego o zachorowanie na chorobę zakaźną od innych zwierząt i uniemożliwić dostęp do niego innym osobom.

  6. Przekazać psa, który skaleczył człowieka do obserwacji lekarzowi weterynarii.

  7. Usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez psa na klatce schodowej lub innych pomieszczeniach budynku służących do wspólnego użytku.

  8. Usuwać nieczystości stałe pozostawiane przez psa w miejscach ogólnie dostępnych dla publiczności a w szczególności na ulicach, chodnikach, placach, trawnikach, itp.

  9. Na obszarze miasta psa należy prowadzić na smyczy – zwolnienie ze smyczy możliwe jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych i tylko w wypadku gdy jest zapewniona bezpośrednia kontrola nad jego zachowaniem.

  10. Psy niebezpieczne i agresywne oraz wszelkie o wysokości w „kłębie” powyżej 30 cm należy w miejscach dostępnych dla publiczności prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Przestrzeganie powyższych zapisów nie tylko może uchronić przed grzywną mandatową wynoszącą do 250,00 zł, ale przede wszystkim wpłynie na ład, porządek i bezpieczeństwo w naszym mieście.

Obraz 005

Obraz 003

2,212 total views, 2 views today