CHORE I RANNE PTAKI

20100828724aW dniu 31 maja 2012 roku weszła z życie Uchwała nr XIX/124/2012 r. Rady Miasta Luboń z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń”. W jej 8 rozdziale mowa jest o dzikich zwierzętach przebywających na terenie zabudowanym. W wypadku chorych, bądź rannych ptaków strażnicy miejscy wzywają lekarza weterynarii by ocenił możliwości i sposoby pomocy takiemu zwierzęciu. Mimo, iż w p. 8.2 w/w uchwały napisane jest, że opiekę weterynaryjną dla zwierząt dzikich zajmuje się lekarz weterynarii, na podstawie umowy podpisanej z miastem w wypadku rannych i chorych ptaków, jeśli jest to uzasadnione przewozimy je do „Ptasiego Azylu” znajdującego się przy „Nowym Zoo” w Poznaniu, gdzie otaczane są fachową opieką.

1,383 total views, 1 views today