PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

podatek za psaZgodnie z Uchwałą nr XXVI/165/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 29 listopada 2012 r., wysokość opłaty od posiadania psów w 2013 roku w Luboniu wynosi 35 zł, natomiast termin jej wniesienia upływa 31 marca 2013 r. Opłatę należy uiścić bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Luboń lub gotówką u inkasenta (pracownik Kancelarii Ogólnej UM w holu na parterze).

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:

– z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych)

– od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – od jednego psa,

– z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde gospodarstwo,

– pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1,930 total views, 1 views today