1 Charakterystyka respondentów

Obraz przedstawia wykres wyników ankiety

Obraz przedstawia wykres wyników ankiety