Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w miesiącu czerwiec 2018

W czerwcu 2018 roku strażnicy miejscy wykonali łącznie 478 różnego rodzaju interwencji. Wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 18 łączonych patroli prewencyjnych w godzinach 6.00-14.00 i 3 takie patrole w godzinach 14.00-22.00. Ponadto wystawiliśmy także 7 łączonych patroli w godzinach 17.00-01.00, których zasadniczym zadaniem była kontrola miejsc publicznych gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. Na podstawie art.41 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi grzywnami mandatowymi ukaraliśmy 22 osoby. Do Izby Wytrzeźwień, lub miejsca zamieszkania przewieźliśmy 2 osoby w stanie nietrzeźwości, który zagrażał zdrowiu lub życiu, albo zdrowiu lub życiu osób trzecich. Pięćdziesiąt dziewięć razy strażnicy interweniowali w wypadku nieprawidłowego postoju lub zatrzymania pojazdów mechanicznych. Z terenu naszego miasta doprowadziliśmy do usunięcia kolejnych 2 pojazdów mechanicznych, których stan techniczny wskazywał, iż są nieużywane. Interwencji związanych ze zwierzętami w czerwcu odnotowaliśmy 21. Czterech właścicieli psów, którzy nie zachowali nakazanych lub zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt zostało ukaranych mandatami karnymi. Do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu z terenu miasta przewieźliśmy 2 ranne ptaki. Kolejny miesiąc z rzędu strażnicy odzyskali 3 rowery miejskie porzucone na terenie Lubonia. Przekazano je firmie zajmującą się techniczną obsługą tego sprzętu. W dniach 9 i 16 czerwca strażnicy miejscy dbali o ład, porządek i bezpieczeństwo podczas „Dni Lubonia”. W ramach tej imprezy zorganizowaliśmy także festyn pod hasłem „Z nami bezpieczniej”. W dniu 5 czerwca podczas uroczystości związanych z obchodami rocznicy zamordowania gen. Henryka Kowalówki wystawiliśmy poczet sztandarowy miasta.

442 total views, 1 views today