Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w sierpniu 2018

W sierpniu 2018 roku strażnicy miejscy podjęli 367 różnego rodzaju interwencji. Wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wykonaliśmy 12 patroli prewencyjnych w godzinach między 6.00 a 14.00. W czasie ich trwania strażnicy wykonują przede wszystkim zadanie zlecone przez Dyżurnego Komisariatu. Odbyło się także 7 patroli w godzinach miedzy 17.00 a 1.00. Ich zasadniczym celem była kontrola miejsc publicznych gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu. Mandatami karnymi na podstawie art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ukaraliśmy 19 osób. Interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych odnotowaliśmy 75. Dwie osoby, których stan zagrażał ich zdrowiu lub życiu, albo zdrowiu lub życiu osób trzecich przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania. Interwencji związanych ze zwierzętami było w sierpniu 29. Osiemnaście z nich dotyczyło nieprzestrzegania nakazanych i zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psów. Trzech właścicieli czworonogów zostało ukaranych mandatami karnymi. Do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej przewieźliśmy z terenu naszego miasta trzy ranne ptaki. Ponadto trzy gołębie pocztowe zostały przekazane członkowi Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych celem ustalenia ich właścicieli. Czterdzieści dwa razy interweniowaliśmy na podstawie zapisów Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Luboń. Między innymi 10 właścicieli nieruchomości zostało zobowiązanych do przycięcia gałęzi wychodzących na chodnik co stanowiło utrudnienie dla przechodzących tam osób. Interwencji związanych z nieprawidłowym postojem lub zatrzymaniem było w minionym miesiącu 43. Dokonaliśmy także 22 konwoje dokumentów.

435 total views, 1 views today