Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w kwietniu 2019

Strażnicy miejscy w Luboniu na przestrzeni 30 dni kwietnia 2019 roku wykonali 547 różnego rodzaju interwencji.

Systematycznie dokonujemy kontroli miejsc gdzie najczęściej dochodzi do spożywania alkoholu.

Za wykroczenie z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożyliśmy 3 mandaty karne. Jedną osobę w stanie nietrzeźwości zagrażającym jej zdrowiu przewieźliśmy do Izby Wytrzeźwień.

Od 10-go maja aż do ostatniego weekendu września w piątki oraz soboty, wzorem lat minionych, wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu w godzinach między 17.00 a 1.00 będziemy wystawiać na terenie naszego miasta dodatkowy patrol, którego podstawowym zadaniem będzie kontrola przestrzegania zapisów wyżej wspomnianej ustawy.

4 interwencje związane były z niezachowaniem przez właścicieli czworonogów zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Z art. 77 Kodeksu Wykroczeń nałożyliśmy za te wykroczenia 2 mandaty karne.

Wszystkich interwencji związanych ze zwierzętami odnotowaliśmy w kwietniu 24.

Pod opiekę weterynarza trafiły między innymi ranny ptak i potrącony kot. Strażnicy asystowali również przy odebraniu psa z posesji, której właściciel zmarł.

25 naszych interwencji dotyczyło potencjalnego spalania nieczystości stałych w piecach do tego nieprzeznaczonych. Dokonaliśmy również 13 kontroli przydomowych kotłowni.

Strażnicy ponadto dokonali 33 kontroli rachunków i umów na wywóz nieczystości płynnych.

Interwencji związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego odnotowaliśmy w kwietniu 60.

W główniej mierze dotyczyły one przekroczenia przepisów dotyczących postoju lub zatrzymania.

Doprowadziliśmy do usunięcia z terenu miasta pięciu pojazdów mechanicznych, których stan wskazywał, iż są nieużywane.

Utworzenie na terenie miasta stacji rowerów miejskich sprawiło, iż znacznie wzrosła ilość zgłoszeń dotyczących porzuconych rowerów. Takich zgłoszeń w minionym miesiącu otrzymaliśmy aż 5.

Z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Luboniu wystawiliśmy 6 wspólnych patroli prewencyjnych w godzinach między 6.00 a 14.00, a także 2 patrole szkolne.

Strażnicy miejscy dbali również o bezpieczeństwo uczestników Drogi Krzyżowej, która przeszła ulicami naszego miasta.

397 total views, 1 views today