Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń kwiecień 2020

W kwietniu 2020 Straż Miejska przeprowadziła 477 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.

COVID – 19

W związku z epidemią koronawirusa nasi funkcjonariusze w kwietniu 2020 wykonywali zadania prewencyjne i podejmowali interwencje związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa przy ścisłej współpracy z lubońską Policją. Zadania te są priorytetowe.

W tym zakresie wykonano 305 działań w tym:

68 podjętych interwencji w związku z zapobieganiem zgromadzeń oraz 44 kontrole placów zabaw, Wzgórza Papieskiego oraz plaży miejskiej i wałów nad Wartą.

51 razy podejmowano interwencje związane z zakazem przemieszczania się na terenie miasta.

Przeprowadzono 135 patroli prewencyjnych na terenie miasta nadając komunikat do mieszkańców z apelem o pozostanie w domach.

Przeprowadzono 7 interwencji na terenie targowisk, obiektów handlowych oraz usługowych.

Interwencje związane ze zwierzętami

Wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się, a tym samym znaczne zmniejszenie aktywności ludzi na terenie miasta, na ternie parków i lasu zachęciło dzikie zwierzęta do poszerzenia swoich terytoriów o tereny miejskie.

Tym samym odnotowaliśmy w miesiącu kwietniu 31 interwencji związanych ze zwierzętami, w tym w stosunku do dzikich zwierząt podjęto 8 interwencji. Zwierzęta, które chciały zwiedzić nasze miasto to: dziki , lisy, jenoty, borsuki, sarny oraz młody koziołek sarny – wszystkie te zwierzęta po interwencji Straży Miejskiej powróciły do swojego naturalnego środowiska .

Ponadto zanotowano 11 interwencji dotyczących bezpańskich psów oraz 6 razy interweniowano w przypadku konieczności usunięcia padliny z terenu miejskiego.

Odwieziono 3 ptaki do azylu w Poznaniu oraz interweniowano 3 razy w stosunku do osób, które nie zachowały odpowiednich środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Interwencje drogowe

Miesiąc kwiecień to również zwiększenie działań związanych z powodowaniem utrudnień przez kierowców w zatoczkach autobusowych. Po konsultacji z prezesem firmy Translub oraz kierowcami autobusów została opracowana mapa miejsc, gdzie problem występuje najczęściej – miejsca te są stale monitorowane przez patrole Straży Miejskiej, a w stosunku do osób tam parkujących wyciągane są konsekwencje.

Obecnie jest prowadzonych 16 spraw o wykroczenia.

Wprowadzenie zakazów przemieszczania się oraz innych ograniczeń spowodowało również zmniejszenie ilości pojazdów na terenie miasta, tym samym spadła ilość interwencji związanych z niewłaściwym parkowaniem lub powodowaniem innych utrudnień. Mimo to funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali 35 razy na terenie miasta w zakresie utrudnień w ruchu drogowym, gównie w stosunku do osób niestosujących się do znaku zakaz postoju, blokowania wyjazdu, postoju na chodniku uniemożliwiającym bezpieczne przejście oraz zanieczyszczenia drogi.

Usuwanie wraków z przestrzeni publicznej

W tym miesiącu zwiększono ilość działań ukierunkowanych na usunięcie pojazdów uszkodzonych i wraków z terenów miejskich. W wielu przypadkach trwają nadal działania zmierzające do ustalenia właścicieli pojazdów, kilka aut zostało już usuniętych.

Ochrona Środowiska

W tym zakresie wykonano 26 działań i interwencji na terenie miasta. Głównie było to podejrzenie termicznego przekształcania odpadów oraz uciążliwe spalanie suszu ogrodowego. Ponadto kontrole dzikich wysypisk śmieci oraz działania związane z zanieczyszczeniem cieku wodnego lub zanieczyszczeniem posesji.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i bezdomność

Wykonano w tym zakresie 19 interwencji, w tym:

Wobec osób bezdomnych interweniowano i kontrolowano miejsca ich przybywania 3 razy.

Wobec osób nietrzeźwych również 3-krotnie podejmowano działania.

Ponadto, wobec osób spożywających alkohol w miejscu publicznym interweniowano 8 razy.

Nasi funkcjonariusze zatrzymali również nietrzeźwego kierowcę – został on przekazany policji.

Pozostałe działania

To przede wszystkim interwencja wobec osoby starszej, która uległa wypadkowi na swoim balkonie – nasi funkcjonariusze podjęli natychmiastową interwencję w celu udzielenia pomocy, pozostając na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu karetki pogotowia, nieustannie monitorując stan osoby poszkodowanej.

To również dostarczanie korespondencji urzędowej oraz kontrole Lasku Majońskiego.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za współpracę i pomoc w ujawniania sprawców wykroczeń oraz słowa wsparcia w walce z koronawirusem.

Jesteśmy i działamy dla was!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 22.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 16.00.

Do dyspozycji jest nasz numer telefonu 61-8131-986 w godzinach pracy Straży Miejskiej.

Zapraszamy również do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie umieszczamy informacje związane z naszą służbą.

www.strazmiejska.umlubon.pl

131 total views, 1 views today