Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń maj 2020

W maju 2020 Straż Miejska wykonała 710 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta Luboń

Działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej były realizowane w ramach powołanych i funkcjonujących w strukturach Komendy Straży Miejskiej referatów:

– Referat ds. Profilaktyki Społecznej,

– Referat ds. Wykroczeń,

– Referat ds. Ochrony Środowiska

Priorytetem były działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii.

W tym zakresie wykonano 280 różnego rodzaju działań na terenie miasta, ukierunkowanych na kontrolę przestrzegania obowiązku zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej oraz zachowania bezpiecznej odległości.

Działania prewencyjne

W maju 2020 w związku z przywróceniem możliwości swobodnego przemieszczania się zwłaszcza dzieci i młodzieży funkcjonariusze Straży Miejskiej zwiększyli ilość patroli w godzinach popołudniowych na terenie miasta.

Wykonano 209 patroli ukierunkowanych na stosowanie się do przepisów związanych z COVID – 19, w tym podjęto 30 razy interwencje wobec osób grupujących się.

W miesiącu maju 2020 w związku z obowiązkiem zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych pouczono 149 osób na terenie miasta, a od 4.04.2020 pouczonych osób było 220

65 razy interweniowano w zakresie czasowego zakazu przemieszczana się

Wykonano 31 kontroli plaży miejskiej i wałów nad Wartą, 10 patroli w Lasku Majońskim, 18 patroli Wzgórza Papieskiego oraz 16 kontroli placów zabaw.

Ponadto, w związku z przywróceniem zajęć w klasach 1 – 3, przywrócono realizację patrolu szkolnegow tym zakresie wykonano 5 patroli.

W maju 2020 wyruszył w miasto nasz patrol pieszo – rowerowy, został on skierowany w rejon Kocich Dołów, NCL oraz Lasku Majońskiego, można było nas również spotkać na Wzgórzu Papieskim. Wykonaliśmy 32 takie patrole i oczywiście będziemy je realizować nadal, zwłaszcza w okresie wiosenno – letnim.

Interwencje związane ze zwierzętami

W tym zakresie wykonano 32 interwencje.

Głownie dotyczyły one dzikich zwierząt i ptaków, tym razem były to dziki, lisy, kaczki, łabędzie oraz jelonek.

To również działania związane ze zgłoszeniami dot. padliny – 7 interwencji.

Ponadto działania w stosunku do bezpańskich psów i kotów – 10 interwencji oraz 6 rannych ptaków odwiezionych do azylu w Poznaniu.

To również interwencje wobec osób trzymających zwierzęta domowe w złych warunkach oraz niezachowanie odpowiednich środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Interwencje drogowe

W tym zakresie podjęto 51 interwencji.

Interweniowano 16 razy w stosunku do kierowców którzy parkując nie pozostawili wymaganej 1.5 odległości dla pieszych na chodniku.

To również nie zastosowanie się do znaków oraz parkowanie w zatoczkach autobusowych, na przejściu dla pieszych, drodze rowerowej czy terenie zielonym – 19 interwencji Straży Miejskiej

Straż Miejska interweniowała i zabezpieczała miejsca wypadku i kolizji drogowej.

Miesiąc maj to również czas robienia porządków na terenie miejskim. W tym zakresie nasi funkcjonariusze usunęli lub doprowadzili do usunięcia przez właścicieli 8 wraków samochodów z terenu miasta.

Obecnie, nadal trwają działania zmierzające do usunięcia kolejnych aut z przestrzeni publicznej.

Obecnie prowadzonych jest również 15 spraw o wykroczenie.

W tym miesiącu niestety ukarano 40 osób mandatami karnymi, jak również kilkukrotnie zastosowano blokady na koła pojazdów parkujących w miejscach objętych zakazem.

Ochrona środowiska

W tym zakresie wykonano 50 różnego rodzaju działań i interwencji na terenie miasta.

Niestety plagą w Luboniu staje się podrzucanie śmieci w różnych miejscach przez naszych mieszkańców, najczęściej są to tereny leśne, parki i pola.

W tym zakresie nasi funkcjonariusze interweniowali 10 razy, ponadto 16 razy kontrolowano dzikie wysypiska śmieci.

Przeprowadzano również kontrole stałe dokumentacji na wywóz nieczystości oraz interweniowano na skutek zgłoszeń telefonicznych o podejrzeniu termicznego przekształcania odpadów oraz zanieczyszczeniach cieku wodnego.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Niestety coraz więcej interwencji dotyczy spożywania alkoholu w miejscach publicznych, tym samym Straż Miejska zwiększyła ilość patroli w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do takich działań.

W miesiącu maju 2020 zanotowaliśmy 154 tego typu działań i interwencji na terenie miasta, z czego 48 interwencji dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Wykonano 99 kontroli przestrzegania UWTPA, ponadto podejmowano szereg innych działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie temu zjawisku.

Jesteśmy i działamy dla was!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-16:00.

Do dyspozycji jest nasz numer telefonu 61-8131-986 w godzinach pracy Straży Miejskiej.

Zapraszamy również do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie umieszczamy informacje związane z naszą służbą www.strazmiejska.umlubon.pl

 

109 total views, 2 views today