Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w lutym 2021 r.

Zdjęcie przedstawia napis STRAŻ MIEJSKA

Działania wynikające z COVID-19:

A. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 6 patroli, w wyniku czego skontrolowano ok. 700 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – wykonano 20 kontroli

B. Kontrola placów zabaw – wykonano 161 kontroli
C. Patrol pieszy / pieszo – rowerowy – zrealizowano 36 patroli
D. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 46 kontroli
E. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 11 kontroli

F. Patrol szkolny – wykonano 32 patrole

G. Asysta z pracownikami Policji, MOPS i Urzędu Miasta – wykonano 5 asyst
Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 17 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 117 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 64 interwencje
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 11 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 73 różnego rodzaju działania na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 14
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 13
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 28

188 total views, 2 views today